in name card visit, danh thiếp

In name card, card visit Danh thiếp tại Đà Nẵng 0935.665.433

In name card, card visit Danh thiếp tại Đà Nẵng 0935.665.433

Namecard được xem là một rất quan trong của nhân viên, cán bộ, ban quản lí của các bộ phận thường xuyên tiếp xúc với khách hàng cũng như đối tác của doanh nghiệp. In nam...